Sundets 3 mekaniska verkstäder är helt inriktade på legotillverkning.

Bolagen är specialister inom var sitt område. Genom ett nära samarbete kan vi erbjuda kompletta lösningar oavsett om det är enstaka enheter eller långa serier som ska produceras. Det syns på vår kundbas; vi möter behovet hos såväl små lokala industrier som globala världsledande företag.

Laserstans Techpro AB i Svedala erbjuder främst plåtskärning, plåt och rörbockning samt tillhörande svets och sliparbeten. Maskinparken är modern och har stor kapacitet, vilket tillsammans med lång erfarenhet ger effektiv produktion med hög kvalitet.

Liedholms Maskinteknik AB i Helsingborg erbjuder främst avancerad svetsning, maskinbyggande, konstruktion och projektledning.  Vi tillverkar exempelvis kompletta filterenheter, tryckkärl och livsmedelsmaskiner enligt en rad krävande internationella normer som ASME och PED. Vi har också en egen anläggning för ytbehandling.

Skruva Teknik AB i Bjuv erbjuder främst tillverkning av transportskruvar, kompletta transportörer och bärande stålkonstruktioner. Man har kapacitet att hantera mycket tunga och skrymmande objekt och stor vana att hantera grova ämnen och plåt.

 

Samtliga bolag erbjuder också kompletterande tjänster som ytbehandling och montage  i egen regi, genom systerbolagen eller genom vårt stora nätverk.

 

För en mer detaljerad beskrivning av bolagens erbjudande, se deras respektive hemsidor:

Erbjudande Liedholms

Erbjudande Laserstans TechPro

Erbjudande Skruva Teknik