Våra kunder finns främst i Sverige, men också runt om i resterande Skandinavien.  Många av kunderna levererar i sin tur till slutanvändare runt om i världen. Vi tillverkar alltså i huvudsak åt andra maskin- och processleverantörer, och vi har inga egna produkter.

Kunderna är verksamma inom en rad olika industrier såsom livsmedel, energi, vattenrening, maskintillverkning och bulkhantering. Det vi tillverkar används därför i så olika applikationer som fordon, värmeväxlare, livsmedelsmaskiner, hamnanläggningar och tryckkärl.  Produkterna används både till lands och till sjöss och över stora delar av världen. Ofta ställs mycket höga krav på både produkter, processer, leveranssäkerhet och dokumentation.

Under 2013 förädlade vi ca 3000 ton stål till produkter, allt från små detaljer med vikt runt ett hekto, till stora transportörer och tryckkärl uppåt 100 ton.

Våra kunder uppskattar vårt stöd i hela processen när så behövs, och möjligheten att få tillgång till både det enskilda bolagets spets och gruppens gemensamma bredd. En mycket stor andel av våra kunder har anlitat oss under en lång tid, ibland under hela företagens historia. Bland kunderna finns flera stora globala företag med världsledande produkter och varumärken.

Ett exempel på en ny kund, där gruppens bredd men också spets har stor betydelse, är Lunds Universitet. Gruppen har ramavtal för mekanisk tillverkning av den nya världsledande forskningsanläggningen för synkrotronljus, kallad MAX IV, som byggs utanför Lund. Anläggningen har behov av allt från enkla beslag till helt unika apparater med enorma precisionskrav.

Bildspelet ovan visar några exempel på det vi tillverkar: Laserskuret och bockat, maskinbearbetade detaljer såväl som kompletta enheter.