Våra 3 bolag är var för sig specialiserade på en viss typ av tillverkning, och har därför olika profil gällande medarbetare, maskiner, lokaler och nätverk.

Specialiseringen är givetvis en styrka inom respektive verksamhetsområde. Den är också en styrka för gruppen Sundet Industrier, eftersom bolagen ofta kompletterar varandra.

Genom vårt nära samarbete kan vi oftast möta kundens behov. Kunden får alltså tillgång till både specialister och bredd genom en och samma kontakt. Denna kombination av specialkunskap och bredd är vår största resurs.

Detta är en summering av våra resurser:

  • Fabriker på 3 orter i Skåne; Helsingborg, Bjuv och Svedala
  • Ca 130 medarbetare
  • Erbjuder förutom produktion även projektledning, konstruktion, inköp och QA
  • Bred maskinpark för plåtslagning, svetsning, maskinbearbetning, ytbehandling och montage av både små och stora objekt. Både manuella och CNC/robotiserade maskiner
  • Lång erfarenhet inom en rad olika branscher och ett brett kontaktnät
  • Ca 18,000 m2 produktionslokaler, flera stora hallar med kraftiga traverser
  • Produktionskapacitet för både detaljer, maskiner och stora konstruktioner på 100-tals ton

 

För en mer detaljerad beskrivning av bolagens resurser se deras respektive hemsidor:

Resurser Liedholms

Resurser Laserstans TechPro

Resurser Skruva Teknik