Sundet Industrier består av 4 skånska mekaniska verkstäder inriktade på legotillverkning. Vi utför allt från plåtskärning och maskinbearbetning av detaljer till leverans av kompletta maskiner och enheter inklusive konstruktion och projektledning.

De ingående företagen är specialister inom var sitt område. Genom ett nära samarbete kan vi erbjuda kompletta lösningar oavsett om det är enstaka enheter eller långa serier som ska produceras.

Bolagen är samlade runt Öresundskusten, lokalt kallat Sundet, och kan därför enkelt dela på resurser.  Våra kunder kan vända sig till en enda person och få del av både det lilla företagets fördelar och den större gruppens styrka. Vi är tillräckligt små för att vara flexibla och kostnadseffektiva, men tillräckligt stora för att erbjuda kompletta lösningar, styrka och långsiktighet. Det syns på vår kundbas; vi möter behovet hos såväl små lokala industrier som globala världsledande företag.

Välkommen till Sundet Industrier, tillsammans skräddarsyr vi en lösning för just dina tillverkningsbehov.