Under namnen Sundet Handel och Sundet Industrier finns 6 företag samlade. Företagen samarbetar tätt ihop för att kunna erbjuda sina kunder trygghet, flexibilitet och bredd inom respektive verksamhetsområde.

Affärsområden

Företagen är grupperade i två affärsområden;

Sundet Industrier består av fyra skånska mekaniska verkstäder som alla erbjuder legotillverkning och som är specialiserade på olika områden. Bolagen arbetar tätt tillsammans och kan därför erbjuda allt från plåtskärning och bearbetning till byggnation av kompletta maskiner inklusive konstruktion.

Sundet Handel består av två bolag som bedriver handel med industri och bilförnödenheter respektive Mustang cyklar. Handeln bedrivs både genom egna butiker och genom e-handel.

Historia

Sundet företagsgrupp bildades 1992 då delar av Svenska Roosgruppen AB förvärvades. Efter det har gruppen kontinuerligt utökats och omformats för att idag innefatta bolag inom områdena mekaniska verkstäder, handel och fastigheter.

Affärsidé

Sundet företagsgrupp skall äga och förädla företag och fastigheter.

Genom att tillföra och samordna kompetens och resurser utvecklas gruppens verksamheter stabilt och långsiktigt. Gruppens företag ska när så är möjligt samarbeta tätt ihop för att kunna erbjuda sina kunder trygghet, flexibilitet och bredd inom respektive verksamhetsområde.

Läs gärna mer om gruppen och de enskilda bolagen och tveka inte att höra av dig till oss. Kontakt sker direkt med bolagen och deras uppgifter finns under varje bolags sida.

Sundet Industrier

Sundet Industrier består av fyra skånska mekaniska verkstäder som alla erbjuder legotillverkning och som är specialiserade på olika områden. Bolagen arbetar tätt tillsammans och kan därför erbjuda allt från plåtskärning och bearbetning till byggnation av kompletta maskiner inklusive konstruktion.
sundet-industrier-logotype-40

Sundet Handel

Sundet Handel består av två bolag som bedriver handel med industri och bilförnödenheter respektive Mustang cyklar. Handeln bedrivs både genom egna butiker och genom e-handel.
sundet-handel-logotype-40